REKAPITULASI STATISTIK PERKARA PER WILAYAH KABUPATEN/KOTA
Rekapitulasi Selama Tahun 2024
Kabupaten
Izin Poligami
Pencegahan Perkawinan
Penolakan Perk. Oleh PPN
Pembatalan Perkawinan
Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is
Cerai Talak
Cerai Gugat
Harta Bersama
Penguasaan Anak
Nafkah Anak Oleh Ibu
Hak-hak bekas Isteri
Pengesahan Anak/ Pengangkatan Anak
Pencabutan Kek. Orang Tua
Perwalian
Pencb. Kekuasaan Wali
Penunj. Orang Lain Sbg Wali
Ganti Rugi Thd Wali
Asal Usul Anak
Pen. Kawin Campuran
Isbath Nikah
Izin Kawin
Dispensasi Kawin
Wali Adhol
Ekonomi Syari'ah
Kewarisan
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat / Infaq / Shodaqoh
P3HP / Penetapan Ahli Waris
Lain-lain
DITERIMA
PANGKALPINANG 0 0 0 0 14 98 39 2 1 0 0 0 2 2 0 0 3 2 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 121
KAB. BANGKA 0 0 0 0 22 106 60 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 18 9 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 138
KAB. BANGKA TENGAH 0 0 0 0 10 47 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 61
KAB. BANGKA SELATAN 0 0 0 0 7 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
KAB. BANGKA BARAT 0 0 0 0 5 69 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
KAB. BELITUNG 0 0 0 0 23 87 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4 4 11 9 0 1 0 0 0 0 5 0 129
KAB. BELITUNG TIMUR 0 0 0 0 13 77 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 0 94 512 251 4 3 0 0 0 6 3 0 0 12 8 42 19 30 26 0 2 0 0 0 0 10 1 657
DIPUTUS
PANGKALPINANG 0 0 0 0 9 68 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
KAB. BANGKA 0 0 0 0 28 96 23 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
KAB. BANGKA TENGAH 0 0 0 0 13 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
KAB. BANGKA SELATAN 0 0 0 0 8 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAB. BANGKA BARAT 0 0 0 0 5 43 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KAB. BELITUNG 0 0 0 0 15 72 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 12 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1
KAB. BELITUNG TIMUR 0 0 0 0 9 58 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 87 397 113 2 0 0 0 0 4 0 0 0 11 10 27 1 34 17 0 0 0 0 0 0 8 1 12